Search for Taxon: "Pristimantis minutulus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis minutulus
Synonym: Pristimantis minutulus Duellman and Hedges, 2007
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) minutulus Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008