Search for Taxon: "Pristimantis marahuaka"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis marahuaka
Synonym: Pristimantis marahuaka Heinicke, Duellman, and Hedges, 2007
Synonym: Pristimantis (Pristimantis) marahuaka Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008