Search for Taxon: "Pristimantis kichwarum"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis kichwarum
Synonym: Pristimantis kichwarum Elmer and Cannatella, 2008