Search for Taxon: "Pristimantis jamescameroni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Ceuthomantinae
Species: Pristimantis jamescameroni
Synonym: Pristimantis jamescameroni Kok, 2013