Search for Taxon: "Plethodon wehrlei"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon dixi
Synonym: Plethodon wehrlei dixi Bogert, 1954
Species: Plethodon wehrlei
Synonym: Plethodon wehrlei Fowler and Dunn, 1917
Synonym: Plethodon wehrlei wehrlei Bogert, 1954
Synonym: Plethodon wehrlei jacksoni Cochran, 1961
Synonym: Plethodon (Plethodon) wehrlei Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011