Search for Taxon: "Plethodon ventralis"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon ventralis
Synonym: Plethodon ventralis Highton, 1997
Synonym: Plethodon (Plethodon) ventralis Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011