Search for Taxon: "Plethodon vandykei"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon idahoensis
Synonym: Plethodon vandykei idahoensis Lowe, 1950
Species: Plethodon larselli
Synonym: Plethodon vandykei larselli Burns, 1954
Species: Plethodon vandykei
Synonym: Plethodon vandykei Van Denburgh, 1906
Synonym: Plethodon vandykei vandykei Lowe, 1950