Search for Taxon: "Plethodon shermani"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon metcalfi
Synonym: Plethodon shermani rabunensis Pope and Hairston, 1948
Synonym: Plethodon shermani melaventris Pope and Hairston, 1948
Synonym: Plethodon shermani clemsonae Hairston and Pope, 1948
Species: Plethodon shermani
Synonym: Plethodon shermani Stejneger, 1906
Synonym: Plethodon shermani shermani Pope and Hairston, 1948
Synonym: Plethodon (Plethodon) shermani Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011