Search for Taxon: "Plethodon serratus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon serratus
Synonym: Plethodon serratus Highton and Webster, 1976
Synonym: Plethodon (Plethodon) serratus Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011