Search for Taxon: "Plethodon richmondi"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon hoffmani
Synonym: Plethodon richmondi hoffmani Smith, 1978
Species: Plethodon hubrichti
Synonym: Plethodon richmondi hubrichti Conant, 1958
Species: Plethodon nettingi
Synonym: Plethodon richmondi nettingi Highton and Grobman, 1956
Species: Plethodon richmondi
Synonym: Plethodon richmondi Netting and Mittleman, 1938
Synonym: Plethodon richmondi richmondi Highton and Grobman, 1956
Synonym: Plethodon richmondi popei Highton and Grobman, 1956
Synonym: Plethodon (Plethodon) richmondi Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011
Species: Plethodon shenandoah
Synonym: Plethodon richmondi shenandoah Highton and Worthington, 1967