Search for Taxon: "Plethodon punctatus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon punctatus
Synonym: Plethodon punctatus Highton, 1972
Synonym: Plethodon (Plethodon) punctatus Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011