Search for Taxon: "Plethodon ouachitae"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon ouachitae
Synonym: Plethodon ouachitae Dunn and Heinze, 1933
Synonym: Plethodon (Plethodon) ouachitae Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011