Search for Taxon: "Plethodon montanus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon montanus
Synonym: Plethodon montanus Highton and Peabody, 2000
Synonym: Plethodon (Plethodon) montanus Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011