Search for Taxon: "Plethodon kentucki"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon kentucki
Synonym: Plethodon kentucki Mittleman, 1951
Synonym: Plethodon kentucki Highton and MacGregor, 1983
Synonym: Plethodon (Plethodon) kentucki Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011