Search for Taxon: "Plethodon jordani"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon jordani
Synonym: Plethodon jordani Blatchley, 1901
Synonym: Plethodon jordani jordani Hairston, 1950
Synonym: Plethodon (Plethodon) jordani Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011
Species: Plethodon kentucki
Synonym: Plethodon jordani kentucki Schmidt, 1953
Species: Plethodon metcalfi
Synonym: Plethodon jordani metcalfi Hairston, 1950
Synonym: Plethodon jordani clemsonae Hairston, 1950
Synonym: Plethodon jordani rabunensis Hairston, 1950
Synonym: Plethodon jordani melaventris Hairston, 1950
Species: Plethodon shermani
Synonym: Plethodon jordani shermani Hairston, 1950
Species: Plethodon teyahalee
Synonym: Plethodon jordani teyahalee Hairston, 1950