Search for Taxon: "Plethodon electromorphus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon electromorphus
Synonym: Plethodon electromorphus Highton, 1999
Synonym: Plethodon (Plethodon) electromorphus Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011