Search for Taxon: "Plethodon amplus"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon amplus
Synonym: Plethodon amplus Highton and Peabody, 2000
Synonym: Plethodon (Plethodon) amplus Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011