Search for Taxon: "Plethodon albagula"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon albagula
Synonym: Plethodon albagula Highton, Maha, and Maxson, 1989
Synonym: Plethodon (Plethodon) albagula Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011