Search for Taxon: "Plethodon ainsworthi"

Class: Amphibia
Order: Caudata
Subfamily: Plethodontinae
Species: Plethodon mississippi
Synonym: Plethodon ainsworthi Lazell, 1998
Synonym: Plethodon (Plethodon) ainsworthi Vieites, Román, Wake, and Wake, 2011