Search for Taxon: "Minyobates steyermarki"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Dendrobatinae
Species: Minyobates steyermarki
Synonym: Minyobates steyermarki Myers, 1987