Search for Taxon: "Gracixalus nonggangensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Subfamily: Rhacophorinae
Species: Gracixalus nonggangensis
Synonym: Gracixalus nonggangensis Mo, Zhang, Luo, Zhou, and Chen, 2013