Search for Taxon: "Epipedobates darwinwallacei"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Colostethinae
Species: Epipedobates darwinwallacei
Synonym: Epipedobates darwinwallacei Cisneros-Heredia and Yánez-Muñoz, 2011