Search for Taxon: "Epipedobates boulengeri"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Colostethinae
Species: Epipedobates boulengeri
Synonym: Epipedobates boulengeri Myers, 1987