Search for Taxon: "Epipedobates anthonyi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Dendrobatoidea
Subfamily: Colostethinae
Species: Epipedobates anthonyi
Synonym: Epipedobates anthonyi Myers, 1987