Search for Taxon: "Eleutherodactylus zugi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus erythroproctus
Synonym: Eleutherodactylus zugi erythroproctus Schwartz, 1960
Species: Eleutherodactylus zugi
Synonym: Eleutherodactylus zugi Schwartz, 1958