Search for Taxon: "Eleutherodactylus weinlandi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus paralius
Synonym: Eleutherodactylus weinlandi paralius Schwartz, 1976
Species: Eleutherodactylus weinlandi
Synonym: Eleutherodactylus weinlandi Barbour, 1914
Synonym: Eleutherodactylus weinlandi Cochran, 1941
Synonym: Eleutherodactylus weinlandi chersonesodes Schwartz, 1965
Synonym: Eleutherodactylus weinlandi weinlandi Schwartz, 1976