Search for Taxon: "Eleutherodactylus varians"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus ionthus
Synonym: Eleutherodactylus varians ionthus Schwartz, 1960
Species: Eleutherodactylus olibrus
Synonym: Eleutherodactylus varians olibrus Schwartz, 1960
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) varians olibrus Hedges, 1989
Species: Eleutherodactylus staurometopon
Synonym: Eleutherodactylus varians staurometopon Schwartz, 1960
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) varians staurometopon Hedges, 1989
Species: Eleutherodactylus varians
Synonym: Eleutherodactylus varians Stejneger, 1904
Synonym: Eleutherodactylus varians varians Schwartz, 1960
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) varians Hedges, 1989
Species: Eleutherodactylus wetmorei
Synonym: Eleutherodactylus varians wetmorei Schwartz, 1960