Search for Taxon: "Eleutherodactylus ricordii"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus casparii
Synonym: Eleutherodactylus ricordii casparii Goin, 1955
Species: Eleutherodactylus planirostris
Synonym: Eleutherodactylus ricordii planirostris Shreve, 1945
Species: Eleutherodactylus ricordii
Synonym: Eleutherodactylus ricordii Stejneger, 1904