Search for Taxon: "Eleutherodactylus richmondi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus richmondi
Synonym: Eleutherodactylus richmondi Stejneger, 1904
Synonym: Eleutherodactylus richmondi Schmidt, 1928
Synonym: Eleutherodactylus richmondi Schwartz, 1976
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) richmondi Hedges, 1989