Search for Taxon: "Eleutherodactylus neiba"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus neiba
Synonym: Eleutherodactylus neiba Incháustegui, Díaz, and Marte, 2015