Search for Taxon: "Eleutherodactylus monensis"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus monensis
Synonym: Eleutherodactylus monensis Stejneger, 1904