Search for Taxon: "Eleutherodactylus luteolus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus gossei
Synonym: Eleutherodactylus luteolus gossei Dunn, 1928
Species: Eleutherodactylus luteolus
Synonym: Eleutherodactylus luteolus Stejneger, 1904
Species: Eleutherodactylus nubicola
Synonym: Eleutherodactylus luteolus nubicola Dunn, 1928