Search for Taxon: "Eleutherodactylus juanariveroi"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus juanariveroi
Synonym: Eleutherodactylus juanariveroi Rios-López and Thomas, 2007