Search for Taxon: "Eleutherodactylus hedricki"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus hedricki
Synonym: Eleutherodactylus hedricki Rivero, 1963
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) hedricki Hedges, 1989