Search for Taxon: "Eleutherodactylus dimidiatus"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus dimidiatus
Synonym: Eleutherodactylus dimidiatus Stejneger, 1904
Synonym: Eleutherodactylus dimidiatus dimidiatus Schwartz, 1958
Synonym: Eleutherodactylus dimidiatus amelasma Schwartz, 1958