Search for Taxon: "Eleutherodactylus cooki"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Eleutherodactylus cooki
Synonym: Eleutherodactylus cooki Grant, 1932
Synonym: Eleutherodactylus (Eleutherodactylus) cooki Hedges, 1989