Search for Taxon: "Craugastor chrysozetetes"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Subfamily: Craugastorinae
Species: Craugastor chrysozetetes
Synonym: Eleutherodactylus (Craugastor) chrysozetetes Lynch and Duellman, 1997
Synonym: Craugastor chrysozetetes Crawford and Smith, 2005