Search for Taxon: "Brachycephalus izecksohni"

Class: Amphibia
Order: Anura
Superfamily: Brachycephaloidea
Species: Brachycephalus izecksohni
Synonym: Brachycephalus izecksohni Ribeiro, Alves, Haddad, and Reis, 2005