Bibliography

Barrio-Amorós, C. L., A. Orellana, and A. Chacón-Ortiz. 2010. The taxonomic status of the venezuelan frog names Scinax manriquei and S. flavidus (Anura, Hylidae). Revista de Ecología Latino-Americana. Mérida 15: 1–7.