Names proposed in 'Eskovia'

e
exarmata exarmata
m
mongolica