Names proposed in 'Tama'

a
argentina argentina arida arida
b
bicava bicava brasiliensis
c
catamarcaensis crucifera crucifera crulsi
e
edwardsi edwardsii eucalypti eucalypti
f
forcipata forcipata forcipata
h
habanensis habanensis habanensis
i
incerta incerta incerta
k
karinae
l
longipes
m
micrura
o
obscura occidentalis
p
pachyura pachyura
v
variata variata variata