Names proposed in 'Bassaniana'

a
aemula aemula aemula
d
decorata decorata decorata decorata decorata decorata decorata
f
floridana floridana floridana floridana floridana floridanus
j
japonica
l
lenta
o
ora
p
pichoni
u
utahensis utahensis utahensis utahensis utahensis utahensis utahensis
v
versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor versicolor