Names proposed in 'Josa'

a
alba albus analis analis andesiana andesiana argentina argentina argentina
b
bryantae bryantae bryantae
c
calilegua chazaliae chazaliae citrina
g
gounellei gounellei gounellei
i
insignis insignis
k
keyserlingi keyserlingi keyserlingi
l
laeta laetus lojensis lojensis lutea lutea lutescens lutescens lutescens
m
maura maurus
n
nicoleti nicoleti nicoleti nigrifrons nigrifrons
p
personata personatus personatus pilosa pilosa
r
riveti riveti riveti
s
simoni simoni