Bibliography

Tullgren, A., 1947. Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. II. Ent. Tidskr. 68: 129-154.[see names] (PDF not available.)