Bibliography

Tullgren, A., 1942. Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. I. Ent. Tidskr. 63: 217-234.[see names] (PDF not available.)