Bibliography

Schiödte, J. C., 1847. Forelöbig Beretning om Untersögelser om den underjordiske Fauna i Hulerme i Krain og Istrien. Overs. Kong. danske Vid. Selsk. Forh. 1847: 75-81.[see names] (PDF not available.)