Bibliography

Kratochvil, J. & F. Miller, 1938a. K poznání myrmekofilních pavouku[circle over] Ceskoslovenska. Ent. Listy 1: 5-13.[see names] (PDF not available.)