Bibliography

Kratochvíl, J., 1933a. Evropské druhy celedi Nesticidae Dahl. Prace Morav. prirod. spol. 8(10): 1-69.[see names] (PDF not available.)