Bibliography

Galiano, M. E., 1981a. Catalogo de los especimenes tipicos de Salticidae (Araneae) descriptos por Candido F. de Mello-Leitao. Segunda parte. Physis B. Aires (Secc. C) 39: 11-17.[see names] (PDF not available.)