Bibliography

Westring, N., 1851. Förteckning öfver de till närvarande tid Kände, i Sverige förekommande Spindlarter, utgörande ett antal af 253, deraf 132 äro nya för svenska Fau Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)
Westring, N., 1861. Araneae sveci Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)
Westring, N., 1874. Bemerkungen über die Arachnologischen Abhandlungen von Dr T. Thorell unter dem Titel: 1°, On European Spiders, pts 1 et 2, Upsala, 1869-70. 2°, Remarks on Synonyms of European Spiders, Upsala, 187 Insektuto, Konchuaikokai 26: 14-18.[see names] (PDF not available.)